VRAGENLIJST DEELNEMENDE ZORGORGANISATIES

Gelieve in onderstaande tabel aan te geven welk soort zorg jullie bieden (dagverblijf, volledig verblijf, serviceflat, woon- en zorgcentrum, thuiszorg of andere*) en voor welke profielen van personen met bijzondere noden (personen met fysieke en/of mentale beperkingen, ouderen , sterk zorgafhankelijke ouderen/RVT-bedden, andere*).
Het is de bedoeling dat in de kadertjes het aantal personen wordt ingevuld.

dagverblijf volledig
verblijf
serviceflat woonzorg
centrum
thuiszorg
andere:
personen met fysieke beperking
personen met mentale beperking
ouderen
sterk zorgafhankelijke ouderen
(RVT-bedden)
andere:

*Gelieve “andere” te specifiëren.

De volgende vragen handelen over de dagelijkse mondzorg binnen de organisatie.

De volgende vragen handelen over de tandheelkundige zorg binnen de organisatie.
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.