Pilootfase

Het globaal plan voorziet o.a. het oprichten van Mondzorgnetwerken inclusief Mondzorgcentra en het installeren van Coördinerende Raadgevende Tandartsen en Logistieke cellen, geografisch verspreid over het land. Verder werd de Sensibilisering centraal gesteld en werden er alternatieven voorgesteld voor de reguliere tandartsenpraktijk voor het verlenen van de noodzakelijke preventieve en curatieve zorg met aandacht voor het aspect patiëntenvervoer met respect voor de vrije keuze van de zorgvrager.
 

Het doel van de pilootfase was om de haalbaarheid van de voorgestelde structuren te testen in het werkveld, inclusief het nodige personeelsbestand, met het oog op eventuele aanpassingen van de voorstellen en het opmaken van voorstellen van budgettering voor de uitvoering van het Globaal Plan ten behoeve van de relevante RIZIV structuren. De volledige werkmethode kan u lezen in het rapport "Actieplan Pilootfase Project Bijzondere Noden".